Ordförande

Erik Wikström

Kassör

Mats Dahlström

Sekreterare

Alex Ohlin

Revisor

Andreas Folkesten