Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du blir medlem i föreningen eller registrerar ett konto på hemsidan. Den insamlade informationen när du blir medlem inkluderar ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och ditt telefonnummer. Vid registrering på hemsidan sparar vi din e-postadress. Kontot kan kopplas till ditt medlemskap i föreningen om användaren önskar.

Användning av information

De personuppgifter vi samlar in ifrån dig kan användas för att:

Övriga uppgifter kan användas för att:

Utlämnande till tredje part

Vi ansöker bidrag från utomstående parter med personers personuppgifter för våra visningar och även med statistik baserad på icke identifierbar information.

Samtycke

Genom att registrera ett konto på hemsidan eller bli medlem godkänner du att du har läst denna integritetspolicy och samtycker till att dina uppgifter används så som beskrivits häri.