Vi finns på Facebook som grupp och sida , Twitter och Google+ .

Vi är mest aktiva på Facebook där vi lägger upp polls och evenmang för våra visningar.