Vi är Animeföreningen i Skövde Högskola!
Vi står för anime och kulturen kring den! Vi utgår från Skövde men riktar oss till alla er där ute.